ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี อัญมณีเเห่งครบสมุททรอินเดีย 4วัน 3คืน บิน(SL)

ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี อัญมณีเเห่งครบสมุททรอินเดีย 4วัน 3คืน บิน(SL)


สัมผัสมนต์เสน่ห์อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย ชมวิวภูเขาไฟ พร้อมถ่ายรูปสุดชิคประตูสวรรค์ "เลมปูยางค์" เยื่อนพระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา ความงามแห่งศิลปะสไตล์บาหลี เช็คอินแลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปรังนก พิเศษ...ชมโชว์คะชักสุดตื่นตาตื่นใจ และดินเนอร์ซีฟู๊ดหาดจิมบารัน พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน !!
12,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Lion Air
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง-สนามบินงูระไรห์-เมืองบาหลี-ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน
 • วันที่

  2

  วานากิรีฮิลส์-จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว-วัดกลางน้ำ อูลันดานู-วัดเม็งวี หรือทามาอายุน-วิหารทานาล็อต-ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK)
 • วันที่

  3

  วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์-ช้อปปอิ้งตลาดปราบเซียน-วิหารเลมปูยางค์-พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา
 • วันที่

  4

  วิหารอูลูวาตู-สวนพระวิษณุ-ช้อปปิ้งร้านของฝากกฤษณะ-อนุสาวรีย์มหาภารตะ-สนามบินงูระไรห์-สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
04 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 3,000 3,900 11,999 30
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 19,999 19,999 19,999 3,500 3,900 14,999 18
18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 15,999 15,999 15,999 3,000 3,900 10,999 30
25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 15,999 15,999 15,999 3,000 3,900 10,999 30
02 พ.ค. 63 - 05 พ.ค. 63 15,999 15,999 15,999 3,000 3,900 10,999 30
03 พ.ค. 63 - 06 พ.ค. 63 15,999 15,999 15,999 3,000 3,900 10,999 30
09 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 13,999 13,999 13,999 3,000 3,900 8,999 26
16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 13,999 13,999 13,999 3,000 3,900 8,999 30
23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 13,999 13,999 13,999 3,000 3,900 8,999 30
30 พ.ค. 63 - 02 มิ.ย. 63 13,999 13,999 13,999 3,000 3,900 8,999 30
06 มิ.ย. 63 - 09 มิ.ย. 63 13,999 13,999 13,999 3,000 3,900 8,999 28
13 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 13,999 13,999 13,999 3,000 3,900 8,999 30
20 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 13,999 13,999 13,999 3,000 3,900 8,999 30
27 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 12,999 12,999 12,999 3,000 3,900 8,999 19

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน