ทัวร์มาเก๊า จูไห่ Landmarkใหม่ วัดใจสะพานเเก้ว 3วัน 2คืน บิน(FD)

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ Landmarkใหม่ วัดใจสะพานเเก้ว 3วัน 2คืน บิน(FD)


เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ล่าสุด ตื่นเต้นเร้าใจ ท้าทายความกล้า ทางเดินกระจก (Huangtengxia Glass Bridge) ถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือที่มีชื่อเรียกว่า หวี่หนี่ ชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
5,899 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง-มาเก๊า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง-วัดเจ้าแม่กวนอิม-วิหารเซนต์พอล-THE VENETIAN-จูไห่-ชิงหยวน
 • วันที่

  2

  สะพานแก้ว Huangtengxia Glass Bridge-บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น-ร้านยา-หวีหนี่-ช้อปปิ้งห้างหัวซา
 • วันที่

  3

  จูไห่-พระราชวังหยวนหมิง-ชมหยก-วัดไป๋หลิน-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย-มาเก๊า-สนามบินดอนเมือง

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
28 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - เต็ม เต็ม
29 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
01 มี.ค. 63 - 03 มี.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
06 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
07 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
08 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - เต็ม เต็ม
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - เต็ม เต็ม
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
15 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 17
20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 20
21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 19
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
29 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
19 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - เต็ม เต็ม
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
25 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
26 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - เต็ม เต็ม
06 มิ.ย. 63 - 08 มิ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
03 ก.ค. 63 - 05 ก.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
29 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
30 ต.ค. 63 - 01 พ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
06 พ.ย. 63 - 08 พ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
07 พ.ย. 63 - 09 พ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
08 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
14 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
15 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
22 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
28 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25
29 พ.ย. 63 - 01 ธ.ค. 63 5,899 9,099 9,099 2,500 - - 25

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน