ทัวร์เเกรนด์สวิตเซอร์เเลนด์ นั่งรถไฟสายโรเเมนติก 9วัน 7คืน บิน(TG)

ทัวร์เเกรนด์สวิตเซอร์เเลนด์ นั่งรถไฟสายโรเเมนติก 9วัน 7คืน บิน(TG)


นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส สายกลาเซียร์ เอ็กเพลส เเละสายกรอเนอแกรต ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา ล่องทะเลสาบซุก ข้ามสะพานไม้คาเปล
85,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิลาน (อิตาลี)
 • วันที่

  2

  มิลาน-ทิราโน่-รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ”เซนต์มอริซท์ / คูร์
 • วันที่

  3

  เซนต์มอริซท์ / คูร์-อันเดอร์แมท-นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส-เซอร์แมท-อิสระเดินเที่ยวชมเมืองเซอร์แมท-แทช
 • วันที่

  4

  แทช-เซอร์แมท-นั่งรถไฟขึ้นชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น-มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง-โลซานน์
 • วันที่

  5

  โลซานน์-เจนีวา-ชมเมือง-กรุงเบิร์น(เมืองหลวง)-ชมเมืองเก่า-บ่อหมี
 • วันที่

  6

  เบิร์น-นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง-เลาเทอร์บรุนเน่น-อินเทอลาเค่น-ชิมชีส ฟองดู-ลูเซิร์น
 • วันที่

  7

  ลูเซิร์น-ชมเมือง-ซุก-ล่องเรือชมทะเลสาบซุก-ซูริค
 • วันที่

  8

  ซูริค-ชมเมือง-น้ำตกไรน์-สนามบิน
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
04 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 85,900 85,900 85,900 19,900 - - 26
18 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 85,900 85,900 85,900 19,900 - - 26
20 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 85,900 85,900 85,900 19,900 - - 26
27 มี.ค. 63 - 24 เม.ย. 63 85,900 85,900 85,900 19,900 - - 26

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน