ทัวร์ญี่ปุ่น Nagoya Matsumoto Fuji ซุปตาร์ เจ้าหญิงกับลิงหิมะ 5วัน 3คืน บิน(XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Nagoya Matsumoto Fuji ซุปตาร์ เจ้าหญิงกับลิงหิมะ 5วัน 3คืน บิน(XJ)


ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
19,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ-เมืองมัตสึโมโต้
 • วันที่

  3

  ปราสาทมัตสึโมโต้-เมืองนากาโน่-ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุตานิ-พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ-แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • วันที่

  4

  ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท(ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องแต่งกาย)-เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น-ทะเลสาบฮามานาโกะ-เมืองนาโกย่า-ช๊อปปิ้งซาคาเอะ
 • วันที่

  5

  สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
29 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
01 มี.ค. 63 - 05 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
02 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
03 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
04 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
05 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
06 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
07 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
08 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
09 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 20,888 20,888 20,888 7,900 7,900 - 1

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน